Akt Zawierzenia Rodzin Diecezji Legnickiej Panu Jezusowi

I Kongres Eucharystyczny 8-19.06.2014

 


   O Jezu, jedyny Odkupicielu człowieka, wraz z innymi członkami rodzin diecezji legnickiej, stajemy przed Twoim Obliczem. Przed rokiem powierzyliśmy się Krzeszowskiej Pani Łaskawej, by nas chroniła i prowadziła. Umocnieni Jej wstawiennictwem pragniemy dziś całkowicie się Tobie powierzyć.


  Jezu, Boski Pasterzu, powierzamy Ci wszystkich kapłanów diecezji legnickiej, który przyszli na świat w naszych rodzinach i poznali Cię przez wiarę i świadectwo najbliższych. Daj im taką łaskę, aby tylko Tobie służyli, czerpiąc moc do przezwyciężania wszelkich trosk i problemów, ze sprawowanej codziennie Eucharystii. Panie strzeż ich, by byli w swym powołaniu czyści, święci i nieskalani. Nam świeckim przymnażaj łask, by każdego kapłana przyjmować z miłością i wdzięcznością.
Jezu przedziwny, Boże mocny, który urodziłeś się w ludzkiej rodzinie, by nas swoim ubóstwem ubogacić, błogosław nam małżonkom, byśmy kochali się miłością żarliwą i czystą, wierną i ofiarną.


  Jezu, Chlebie Najcichszy, stań się codziennym pokarmem każdej rodziny diecezji legnickiej, by w Twoim milczeniu znalazła schronienie. Powierzamy Twojej cichej obecności nasze więzi rodzinne, by Tajemnica Przemienienia stawała się udziałem każdego z nas. Uczyń nas pokarmem dla innych, słodkim i krzepiącym w codzienności i w świętowaniu.


  Jezu, Synu Maryi Panny, powierzamy Ci nasze żony i matki, córki i synowe. Z łagodnością i cichością przyprowadzaj je do Maryi, by w Jej szkole uczyły się dzielić cudownym darem i tajemnicą  kobiecości z członkami swoich rodzin a przez to tworzyły domy pełne pokoju i miłości.

 

  Jezu, miłujący nas, zawierzamy Ci naszych mężów i ojców, synów i zięciów. Prowadź ich mocną ręką, by stając w prawdzie i miłości nie szczędzili sił w trosce o zbawienie wszystkich członków swojej rodziny. Całkowicie powierzamy Tobie ich męstwo, byś ich uczył i prowadził do pełni świętości, na wzór Twojego Opiekuna – Świętego Józefa.


  Jezu, dawco życia, który stwarzasz wciąż wszystko, powierzamy Twojej opiece i prowadzeniu każde życie darowane naszej rodzinie. Ucz nas miłować każde poczęte i przysposobione dziecko, każdego zięcia i synową, teścia i teściową, słabnących rodziców i dziadków, by przez okazywanie sobie czułości i serdecznej miłości urzeczywistniała się w naszej rodzinie więź na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu.


  Jezu, miłośniku czystości, oddajemy w Twoje ręce nasze dzieci, naszych dorastających synów i córki, młodzieńców i dziewczęta, byś ich prowadził; by od Ciebie uczyli się miłować ubóstwo i piękno, by zachowali czystość obyczajów, serca miłujące skromność i sprawiedliwość, pokój i dobro.


  Jezu, Pocieszycielu Strapionych, umacniaj nasze rodziny w chwilach próby, w utrapieniu, w cierpieniu fizycznym i duchowym, byśmy wpatrzeni w Twoje rozpostarte na krzyżu ramiona znajdowali w nich ukojenie i siłę do przezwyciężania wszelakich trudności.

 

  Jezu, dobroci nieskończona, powierzamy Ci rodziny cierpiące z powodu rozbicia. Użycz im łaski przebaczenia, maścią leczącą zamknij rany, które sobie wzajemnie zadają i doprowadź do jedności małżeńskiej i rodzinnej. Tych, którzy są uwikłani w różnorakie zniewolenia uwolnij od tego cierpienia i daj im cieszyć się wolnością dzieci bożych oraz doznawać szczęścia w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.


  Jezu, gorejące ognisko miłości, użycz pełni swoich łask małżonkom od lat tęskniącym za poczęciem własnego dziecka, aby poznali radość i miłość rodzicielską.


  Jezu, mistrzu Apostołów, powierzamy się Twojemu miłosierdziu w głoszeniu Ewangelii. Oczyszczaj nas z egoizmu, byśmy przestali żyć tylko dla siebie a zaczęli głosić naukę o królestwie w środowiskach życia, w szkole, w pracy, podczas wypoczynku i zabawy. Wyposażaj nas w gorliwość i zapał dzielenia się radością bycia Twymi uczniami i apostołami.
Amen

Akt zawierzenia rodzin Domowego Kościoła diecezji legnickiej Matce Bożej Łaskawej z Krzeszowa.

 • fot 09Najświętsza Pani, nasza Matko i Królowo, stajemy przed tym cudownym obrazem, by zawierzyć Ci całkowicie wszystkich członków naszej RODZINY.
 • Kłaniamy się Tobie, aby wyrazić nasze najgłębsze pragnienie, byś powierzała naszą RODZINĘ Twojemu Boskiemu Synowi.
 • Zapraszamy Cię do naszej codzienności i świętowania, do naszych zmagań o zachowanie wiary nieskalanej, do troski o rozwój głębokiej relacji z Jezusem – naszym Panem i Zbawicielem i do troski o rzeczy materialne niezbędne do godnego życia.
 • Pani Krzeszowska, Pełna Łask, wyproś nam łaskę życia w pięknej miłości małżeńskiej, by stale się rozwijała i pogłębiała przez wierne stawanie do modlitwy małżeńskiej i dialogu małżeńskiego; proś za nami, byśmy dziękowali Bogu za siebie wzajemnie i radowali się sobą.
 • Matko Łaskawa, spraszaj dla nas zdolności do mądrej miłości rodzicielskiej, byśmy kochali stawiając wymagania i uczyli się razem z naszymi dziećmi kochać i przebaczać.
 • Matko, Opiekunko Rodzin, powierzamy ci troskę o zbawienie naszych dzieci, ich wybory życiowe i wierne kroczenie drogą obranego powołania.
 • Pośredniczko nasza Najlepsza, pozwól nam tak wzrastać w miłości, byśmy byli wrażliwi na potrzeby braci i hojni w niesieniu pomocy, byśmy ofiarną miłością kochali naszych rodziców i nauczycieli w wierze, braci we wspólnocie i każdego napotkanego człowieka.
 • Pocieszycielko nasza, powierzamy Ci chorych w naszej RODZINIE, pokrzepiaj ich w cierpieniu duchowym i fizycznym, uproś łaski zdrowia na duszy i ciele zgodnie z wolą Bożą.
 • Pani Łaskawa, prosimy najgoręcej, byś wspomagała nasze pragnienia i działania, aby każdy mieszkaniec naszej diecezji miał zapewnione bezpieczne i godne życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
 • Królowo narodu naszego, otaczaj opieką naszych biskupów, kapłanów i diakonów, by byli gorliwymi szafarzami Bożych tajemnic; wypraszaj także nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, by wiara w naszym narodzie wzrastała i rozszerzała się.
 • Głęboko wierzymy, że dzięki Twojemu wstawiennictwu nasze działania i modlitwy nabiorą świeżości i zaowocują autentyczną odnową duchową i moralną naszej rodziny, kręgu, rejonu i parafii, dzięki czemu cała diecezja promieniować będzie, jako prawdziwie Nowa Wspólnota.
 • Niech Dobry Bóg błogosławi naszym rodzinom, a Ty, Panno Łaskawa, wspomagaj nasze dążenia, abyśmy wraz z naszymi współmałżonkami i dziećmi doszli do świętości. Amen.

Świerzawa, 19.10.2013 - Legnica, Lubin, Chocianów, Bolesławiec, Zgorzelec, Jelenia Góra, Kowary,

Krzeszów 31.05.2014 - W roku 40 – lecia Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło – Życie.

Historia wpólnoty

   Wspólnota Domowego Kościoła w diecezji legnickie powstała w listopadzie 1981r. przy parafii św. Wojciecha w Jeleniej Górze, która wówczas należała do archidiecezji wrocławskiej. Z inicjatywy Jana i Krystyny Bulaków powstał pierwszy krąg Domowego Kościoła.
parafia św. Wojciecha w Jeleniej Górze,
   Po dwóch latach pracy formacyjnej, poświęconej szczególnie poznawaniu słowa Bożego i uczeniu się jak nim żyć na co dzień, powstało sześć nowych kręgów. Niebawem utworzono liczne diakonie (słowa, modlitwy, liturgii, muzyczna, wyzwolenia, gospodarcza), które zajęły się organizacją życia wspólnoty oraz podjęły niektóre zadania w parafii pod czujnym i życzliwym okiem księdza proboszcza, obecnie Prałata, Tadeusza Dańko.

   W 10-tym roku życia wspólnoty do parafii św. Wojciecha przyszedł ks. Ryszard Wołowski, który został jej pierwszym moderatorem rejonowym. Wspólnota się umacniała w wierze i braterskiej jedności. Posługę pary rejonowej pełnili wówczas Janek i Jasia Ziętkowie, którzy zapalali małżeństwa z rejonu do ewangelizacji w innych miastach. I tak z ich inicjatywy powstawały kręgi w Kowarach, Piechowicach, Wałbrzychu (obecnie diecezja świdnicka), Bolesławcu, Złotoryi, Sulikowie i Lwówku Śląskim.

   Po utworzeniu w 1992 r. diecezji legnickiej posługę pary diecezjalnej powierzono Leszkowi i Lili Sobótkom a opiekę duchową księdzu Maciejowi Wesołowskiemu.fot 123   Do pełnienia posługi pary diecezjalnej na następne lata wybrano Janka i Jasię Ziętków, który wraz z parami animatorskimi kontynuowali rozpoczęte dzieło ewangelizacji i tworzenia nowych kręgów a później rejonów.W pełnionej przez sześć lat posłudze mieli wsparcie moderatora diecezjalnego powołanego do tej misji w 2000 roku księdza Roberta Serafina. W kolejnych latach posługę par diecezjalnych pełnili: Rysiek i Dorota Skibowie z Legnicy, Bogdan i Krysia Czekajło z Chocianowa, Rysiek i Ania Szewczykowie z Zachełmia z rejonu Kowary. fot 456   Od 2012 moderatorem diecezjalnym jest ks. Ryszard Wołowski, a parą diecezjalną DK Jarek i Jola Bochyńscy z Piechowic z rejonu Jelenia Góra. W tym roku Jarek i Jola Bochyńscy przekazali posługę pary diecezjalnej powierzając ją na kolejne 3 lata Barbarze i Krzysztofowi Klajnom

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by Age Themes