Co zawdzięczam ks. Blachnickiemu?

„Ojciec Franciszek nawet po śmierci działa w swoim stylu: umie skrzyknąć ludzi do akcji. I to wyszło też przy Marcie, bo on zorganizował do modlitwy za nią tłumy. Modlono się za Martę też na innych kontynentach, modlili się nawet muzułmanie w Niemczech”… https://katowice.gosc.pl/doc/6816565.Co-zawdzieczam-ks-Blachnickiemu?fbclid=IwAR1O9m526Xs2ywYObTEGLiwm7Vp72IkXUyoeEo7YABFf0Tsn2DE91kbOq1Q

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?

Ponownie pandemia stanęła nam na przeszkodzie, aby spotkać się na żywo… Ale przeszkody są po to, aby je usuwać! Przecież przez łącza internetowe płynie moc Boża 🙂 Właśnie, a propos przeszkód – dziś o nich mowa. Bóg szuka mężczyzn i kobiet, którzy pokonują przeszkody i mobilizują innych po to, aby móc oglądać wypełnianie się Bożych […]