PODSUMOWANIE PRACY ROCZNEJ DOMOWEGO KOŚCIOŁA Góra św. Anny 18 – 20.09.2015 r.

   Kochani, podczas PODSUMOWANIA PRACY ROCZNEJ Domowego Kościoła na Górze Św. Anny polecaliśmy Panu Bogu cała naszą wspólnotę diecezjalną przez wstawiennictwo Św. Anny. Przeżywaliśmy je wraz z Basią i Krzysiem Klajnami – nowa parą diecezjalną DK oraz księdzem Ryszardem Wołowskim – powołanym na kolejną kadencję Moderatorem DK. Był to czas radosnych spotkań z parami odpowiedzialnymi za DK w Polsce i za granicą a także czas wspomnień i refleksji. Dla nas to było swoiste pożegnanie z wieloma parami odpowiedzialnymi za DK ale i powitanie nowej Pary Krajowej oraz księży Moderatorów, zarówno moderatora generalnego całego Ruchu – ks. Marka Sędka, jak i moderatora krajowego DK – ks. Tomasza Opalińskiego. Czas spędzony wspólnie z Basią i Krzysiem był okazją do podzielenia się doświadczeniem naszej trzyletniej posługi i poznania zamierzeń nowej pary oraz wizją pracy DK w naszej diecezji.

   J.J.BochynscyJola: To także czas szczególnego błogosławieństwa Bożego. Podczas Namiotu Spotkania przed Najświętszym Sakramentem, Pan Bóg pozwolił mi oczami duszy ujrzeć Naszego Pana Jezusa Chrystusa, przechadzającego się między rzędami krzeseł, przy których klęczeli małżonkowie i księża moderatorzy wraz z Ks. Bpem Adamem Szalem. Pan Jezus w wizerunku z obrazu „Jezu Ufam Tobie „ podniesioną ręka błogosławił zgromadzonych. W tej wizji doświadczyłam pokoju i wdzięczności oraz jedności w Duchu Świętym. Radość była tym większa, że pary odpowiedzialne za Domowy Kościół podkreślały troskę o jedność Ruchu Światło – Życie przez podejmowanie wspólnych dzieł z innymi gałęziami Ruchu – dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, kapłanami, Wspólnotą INMK i Wspólnotą Dzieci Łaski Bożej. Dziękowałam Panu Bogu za O. Franciszka Blachnickiego, za jego życie i dzieło, w którym możemy z mężem uczestniczyć.

   Podsumowanie pracy rocznej DK na Opolszczyźnie było okazją do powierzenia „Babci Ani” wszystkich księży moderatorów, małżeństw i osób tworzących DK w diecezji legnickiej. To ona, czuła matka i babcia, od lat wyprasza potrzebne łaski dojrzałym małżonkom i młodym parom, proszącym o potomstwo, o łaski zdrowia, o pomoc w wychowaniu dzieci a także o wsparcie w cierpliwym dźwiganiu krzyża codzienności. Poruszyły nas słowa wypowiedziane przez ks. bpa Andrzeja Czaję (ordynariusz diecezji opolskie), który w Rodzinach Domowego Kościoła widzi oparcie dla kościoła w Polsce i pokłada wielkie nadzieje z naszą posługą dla innych małżeństw i rodzin w celu budowania zdrowych relacji w rodzinach i społeczeństwie. Odebraliśmy te słowa, jako wielkie wezwanie do odpowiedzialnego świadczenia o Chrystusie, według którego zasad żyjemy, by pociągać innych do kroczenia Bożymi drogami. Skończyliśmy posługę pary diecezjalnej, chcemy się poświęcić służbie w diakonii rekolekcyjnej.

   Był to także czas dziękczynienia za otrzymane w okresie naszej posługi łaski, za Waszą obecność, bezcenną modlitwę, bez której nie moglibyśmy funkcjonować, za dobre słowo, za pomysły i inicjatywy, za Wasze zaangażowanie i wsparcie. Dziękujemy

Wdzięczni Panu Bogu za dar towarzyszenia nam w posłudze pary diecezjalnej DK w latach 2012 - 2015 przez modlitwę, dobre słowo, słowa napomnienia i pouczenia, pragniemy ofiarować Eucharystię w Waszej intencji.
Będzie ona odprawiona 01.10.2015 o godzinie 18.00 w kościele parafialnym pw. Św. Antoniego Padewskiego w Piechowicach.
Zapraszamy do obecności i / lub duchowego współuczestnictwa.

 

Pozdrawiamy w Panu – Jola i Jarek Bochyńscy

01

od wspólnoty - dziekujemy Bogu za Was i Waszą posługę 

 

 

Ogólnopolska pielgrzymka KWC we Wrocławiu

W tym roku ogólnopolska pielgrzymka KWC odbyła się 26 września we Wrocławiu. 

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10 w kościele pw. św. Krzyża zawiązaniem wspólnoty. Konferencję programową wygłosił ks. Marek Sędek, moderator generalny Ruchu Światło-Życie. Oto kilka najważniejszych myśli:

Wciąż aktualne jest podejmowanie walki o wolność na wszystkich trzech płaszczyznach zniewolenia:
- fundamentalnej (zniewolenie przez grzech),
- ogólnej (zniewolenie przez manipulację)
- szczegółowej (zniewolenie przez różne nałogi).
KWC to podejmowanie czynów miłosierdzia.

Jakie są aktualne wyzwania stojące dzisiaj przed KWC?
- to aktywizacja członków Krucjaty, którzy podpisali deklarację abstynencji od alkoholu (jest nas już kilkaset tysięcy osób).
- byśmy w swoich środowiskach byli ludźmi nowej kultury
- byśmy stali na straży godności człowieka
- byśmy budowali wspólnoty tam gdzie żyjemy

Aktywność w praktyce powinna się przejawiać:
- we współpracy i w propagowaniu różnych akcji, np. wesel bezalkoholowych.
- alkoholizm jest tylko punktem wyjścia, bo czasy się zmieniają i nowych zagrożeń i zniewoleń jest coraz więcej
- trzeba uwrażliwiać siebie i swoje środowiska na nowe zagrożenia i baczyć na młodych ludzi, którzy są podatni na te nowe zniewolenia
- jest potrzeba tworzenia terenowych placówek Krucjaty Diakonii Wyzwolenia  i większego wykorzystania Internetu i nowoczesnych technologii komunikacyjnych

Nie ustawać w modlitwie i poście - to jest wymiar duchowy i o tym wie tylko Dobry Bóg. Trzeba się cieszyć, że w Polsce jest dużo grup "Anonimowych Alkoholików". O tym, że Krucjata "się opłaca" można się przekonać wysłuchując świadectw ludzi, którym udało się wyzwolić ze swoich nałogów.

Drogę krzyżową pielgrzymi odprawili w plenerze na Ostrowie Tumskim. Krzyż niesiony był przez CDW, kapłanów, mężcyzn, kobiety, przedstawicieli 6 filii, rodziny DK, wrocławską diakonię wyzwolenia. 

Punktem centralnym była Eucharystia pod przewodnictwem bp. Tadeusza Bronakowskiego, Przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. 

Moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, ks. Wojciech Ignasiak, zaprosił wszystkich na przyszły rok do Poznania w sobotę 24 września.

Na zakończenie spotkania, przy kościele pw. św Marcina, odbyła się agapa z grochówką i bigosem.

Zobacz zdjęcia

Zaproszenie na XXIV SYMPOZJUM KOINONIA - dla naszych księży proboszczów

Moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek zwraca się z prosbą do nas, by zaprosić na to spotkanie naszych kochanych księży proboszczów (otrzymają stosowne zaświadczenia)

 

XXIV SYMPOZJUM KOINONIA 

DIAKONIJNE CENTRUM WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ 6–8 PAŹDZIERNIKA 2015 PORSZEWICE k. Łodzi

PROGRAM
    
6 X 2015 – wtorek
    
13:30 – Obiad
    
15:00 – Modlitwa popołudniowa
15:15 – Wprowadzenie: Diakonijne centrum wspólnoty parafialnej – ks. dr Marek Sędek – moderator generalny Ruchu Światło-Życie
15:30 – Diakonia w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego – p.  dr hab. Marek Marczewski (Lublin)
16:15 – Kawa
   
Wypowiedzi proboszczów:

16:45 – 1) Rada duszpasterska a diakonia wspólnoty parafialnej
17:05 – 2) Liderzy grup działających w parafii a diakonia wspólnoty parafialnej
17:25 – Dyskusja
18:00 – Kolacja
19:30 – Eucharystia z nieszporami

7 X 2015 – środa

  7:30 – Jutrznia
  8:00 – Śniadanie
  8:45 – Modlitwa przedpołudniowa
  9:00 – Wspólnota diakonii w Centrum Światło-Życie w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego – ks. Jarosław Gąsiorek (Gwardijsk – Ukraina)
    
Wypowiedzi proboszczów:

  9:45 – 1) Wspólnota diakonijna kapłanów pracujących w parafii
10:05 – 2) Wspólnota diakonijna kapłanów ze świeckimi w parafii
10:25 – 3) Plebania czy dom parafialny – przestrzeń dla funkcjonowania wspólnoty diakonijnej w parafii
10:45 – Praca w grupach – wymiana doświadczeń uczestników sympozjum wg podanych pytań
11:45 – Przygotowanie do liturgii
12:15 – Eucharystia
13:30 – Obiad, spacer
16:00 – Relacja z grup. Dyskusja plenarna
18:00 – Nieszpory
18:30 – Kolacja
19:30 – Wieczór wspomnień o proboszczach i diakonii parafii
    
8 X 2015 – czwartek
    
  7:30 – Eucharystia z jutrznią
  8:45 – Śniadanie
  9:30 – Modlitwa przedpołudniowa
  9:45 – Ankieta – tematy na następne spotkania
 – zespół KOINONIA
10:30 – Podsumowanie
11:30 – Zakończenie sympozjum i komunikaty
11:45 – Obiad

Podsumowanie Rocznej Pracy Domowego Kościoła 2014/15

GsA 04

W dniach 18-20 września 2015 roku na Górze Świętej Anny odbyło się Podsumowanie Rocznej Pracy Domowego Koscioła 2014/15. Spotkanie prowadziła para krajowa DK Katarzyna i Paweł Maciejewscy.

Z ramienia Episkopatu Polski w spotkaniu uczestniczył ks. bp Adam Szal i ordynarusz diecezji opolskiej ks. bp Marek Czaja. Obecni byli również moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek, moderator krajowy DK ks. Tomasz Opaliński, Marysia Różycka i Ela Kozyra z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. 

W obradach uczestniczyli moderatorzy i pary diecezjalne ze wszystkich 40 diecezji w Polsce i goście z zagranicy. Z naszej diecezji w spotkaniu uczestniczyli: moderator diecezjalny DK ks. Ryszard Wołowski, Jola i Jarosław Bochyńscy oraz Barbara i Krzysztof Klajnowie.

Na zakończenie Podsumowania Roczej Pracy DK, w czasie niedzielnej Eucharystii, odbyło się uroczyste przekazanie posługi nowym parom diecezjalnym i filialnym.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Warsztaty „Zatrzymać emocje”- czyli fotografia na wyciągnięcie ręki!

Jeśli od długiego czasu interesujesz się fotografią, lub dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z aparatem - niezależnie od Twoich umiejętności możesz wziąć udział w kolejnej edycji warsztatów fotograficznych.

Warsztaty w pewien sposób są kontynuacją tych organizowanych przez sosnowiecką Diakonię Komunikowania Społecznego. Wobec dużego zainteresowania jakim cieszyły się te krótkie kursy fotografii podjęto decyzję o przeprowadzeniu ich na większą skalę. Tym razem temat warsztatów to: „Zatrzymać emocje”. Organizatorem jest śląska filia Diakonii Komunikowania Społecznego. Wydarzenie odbędzie się w Częstochowie i potrwa dwa dni, od 7 do 8 listopada 2015 roku. Wszyscy, którzy zdecydują się skorzystać z oferty DKS będą mieli szansę nauczyć się podstaw fotografii i poznać podstawowe pojęcia z nią związane.

Celem pierwszego dnia warsztatów będzie przygotowanie własnych prac na podstawie zajęć teoretycznych. Następnego dnia odbędzie się prezentacja prac, a każdy uczestnik będzie mógł poznać opinię innych i pozyskać cenne uwagi. Nie może zabraknąć także gości specjalnych, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z uczestnikami warsztatów. Koszt udziału to 50zł. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aparatu oraz statywu.

Organizatorzy nie wyznaczyli innych wymagań sprzętowych. Warto wspomnieć, że na miejscu będzie możliwość skorzystania z noclegu oraz wykupienia posiłków. Budynek, w którym będą odbywać się zajęcia posiada aneks kuchenny. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub formularz online.

Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata zaliczki w wysokości 35 zł. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.foto.oaza.pl

Zobacz plakat Warsztaty fotograficzne

Agata Nurek

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by Age Themes