Nowenna do Ducha Świętego w intencji wspólnoty Ruchu Światło-Życie Diecezji Legnickiej

Słowo Moderatora Diecezjalnego

Drodzy w Chrystusie Panu!

  foska Tematem roku formacji są słowa „W mocy Ducha Świętego” i z niego czerpie ideę proponowana inicjatywa. Wszyscy wierzymy w Bożą Opatrzność i to, że Bóg nieustanne czuwa nad historią Kościoła i Ruchem Światło-Życie. Stąd współpracując z łaską Bożą chciałby zwrócić się do Was o odprawienie Nowenny do Ducha Świętego w intencji naszej wspólnoty Ruchu Światło-Życie Diecezji Legnickiej.

     Nazwa nowenna pochodzi od łacińskiego słowa novem – dziewięć. Oznacza dziewięć dni modlitwy i sięga do starożytnej skarbnicy Kościoła dla uczczenia Trójcy Świętej. Czasem nowenny niech będzie listopad, który poprzedzi rozpoczynający się z I niedzielą Adwentu „Rok Miłosierdzia”.

     Mam nadzieję, że dobry Bóg pomnoży liczbę uczniów naszej wspólnoty wśród moderatorów, dorosłych, młodzieży i dzieci, a my ze swej strony uczynimy ten drobny gest, aby wspomóc Boże działanie.

Ks. Jacek Wojeński

Pobierz nowennę

Warsztaty dla ojców w Lubinie

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. Św. Joanny Beretty Molli w Lubinie zaprasza na warsztaty dla ojców „Bliżej – pełna łączność”, czyli na ciekawe, nowatorsko zaplanowane wydarzenie dla mężczyzn, którzy chcą wzmocnić swoje ojcowskie umiejętności i stawać się bohaterami dla swoich dzieci.

Warsztat „Bliżej” ma na celu przekazanie metod pogłębiania relacji ojciec – dziecko. Zajęcia opierają się na czterech filarach efektywnego ojcostwa, do których zalicza się: zaangażowanie, stałość, znajomość dziecka i opiekuńczość.

Warsztaty poprowadzą wykwalifikowani trenerzy inicjatywy Tato.net, a odbędą się one 14. listopada 2015, w godz. 9:00-18:00 w lubińskiej Poradni.

Udział w warsztatach jest bezpłatny - zapisy wyjątkowo odbywają się tylko przez stronę 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu Poradni: 697 672 275

tato
Kalendarium Poradni Rodzinnej w Lubinie:

7 listopada, 10:00-14:00 warsztaty dla dorosłych "Ratunku, żyję w stresie"
14 listopada, 9:00-18:00 warsztaty dla ojców "Bliżej - pełna łączność"
23 listopada, 16:30-20:30 warsztaty dla rodziców 5-latków

 

Jesienne DWDD

Jesienny DWDD - Dzień Wspólnoty Diakoni Diecezjalnych w ramach filii śląskiej odbył się 24 października w Częstochowie, w domu Ruchu Światło-Życie, gdzie wszystkich ciepło witał i ogarniał swoją troską gospodarz ks. Mariusz Foltyński. Nasza Filia Śląska obejmuje oazy diecezji bielsko-żywieckiej, częstochowskiej, gliwickiej, katowickiej, legnickiej, opolskiej, sosnowieckiej, świdnickiej
i wrocławskiej (było nas blisko 90 osób). Piękny czas wypełniony modlitwą i przeżywaniem żywego Kościoła -w duchu radości dzieliliśmy się życiem i służbą w naszych wspólnotach, świadectwem, doświadczeniem, pomysłami i swoim zatroskaniem o sprawy najważniejsze.

01aW temat naszego skupienia wprowadziła nas konferencja ks. Ryszarda Nowaka ,, Tożsamość katechumenalna Ruchu Światło-Życie’’. Kto to jest dojrzały chrześcijanin? To ten, kto dzięki wierze potrafi być w każdej sytuacji życiowej chrześcijaninem, kto potrafi być w niej samodzielny i który w swoim życiu kieruje się wolnością wobec tego wszystkiego, co płynie ze świata i grzechu. Chrześcijaństwo to nie wiedza, której można przyswoić na szybkim kursie, ale przemiana myślenia, widzenia, wartościowania, reagowania i uczuć serca na wzór mistrza, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus. W Jego szkole nie było ławek, ale trwanie we wspólnocie, wspólne wędrowanie, wypełnianie poleceń Mistrza, gromadzenie się na modlitwie, gdy On się modlił… To przeżycie Paschy- Jego śmierci i zmartwychwstania oraz napełnienie Duchem Świętym. Jezus jest naszą drogą (gr. HODOS), a Jego Duch naszym przewodnikiem (gr. HODEGOS).

To doświadczenie wychowywania adepta na ucznia, ten proces stawania się dojrzałym wyznawcą Chrystusa Kościół zawarł w katechumenacie. Od początku debiutant zyskiwał wszystkie przywileje i obowiązki ucznia - mógł np. umrzeć za Chrystusa, ale sakrament Chrztu otrzymywał dopiero wtedy, gdy przemiana jego wnętrza była trwała. Od edyktu mediolańskiego 313r. trzyletni katechumenat wraz z wiekami uległ znacznemu skróceniu do kilku tygodni Wielkiego Postu, a wraz z chrztem dzieci obowiązek doprowadzenie do dojrzałości chrześcijańskiej przejmował ród, parafia. ,,Albowiem wychowanie chrześcijańskie, do którego dzieci mają prawo, zmierza do tego, by stopniowo je doprowadzić do poznania planu Bożego w Chrystusie tak, by dzieci te mogły w końcu potwierdzić wiarę, w której zostały ochrzczone...‘‘

Proces stawania się chrześcijaninem zawsze dokonywał się jednak przez przebywanie wespół z dojrzałymi chrześcijanami i opierał się na Słowie Bożym, Liturgii, Modlitwie i Świadectwie.

Sobór Watykański II pochylił się nad odnową katechumenatu, który: „...Nie polega na samym wyjaśnianiu dogmatów i przykazań, lecz na kształtowaniu całego życia chrześcijańskiego i wystarczająco długich ćwiczeniach, przez które uczniowie łączą się z Chrystusem, swym Nauczycielem... (DM 14)

Jako realizacja Soboru w 1972 r., ukazało się wydanie Obrzędów chrześcijańskiej inicjacji dorosłych (Ordo initiationis christianae adultorum - OICA) wznawiającego w Kościele katechumenat dorosłych, a Czcigodny Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki, stwierdził:

  • ,,Celem oazy jest formowanie dojrzałych chrześcijan!‘‘ (w Krościenku w 1976 na I KKO)
  • ,,Ruch oazowy powstał jako ruch katechumenalny... We właściwym znaczeniu Ruch Światło-Życie stanie się katechumenalnym, gdy w konkretnych wspólnotach lokalnych (parafiach), będzie spełniał funkcje katechumenalne, to znaczy gdy wspólnoty Ruchu dojrzałe w ewangelicznym życiu będą zdolne prowadzić innych do takiego życia’’.(Podręcznik ORD)

02aTak więc to pytanie, ,,czy w konkretnych parafiach dojrzałe w ewangelicznym życiu wspólnoty Ruchu Światło-Życie są zdolne prowadzić innych do takiego życia?‘‘ towarzyszyło nam przez cały dzień. Czy aby nie bawimy się w oazę i nie podejmujemy tego wyzwania zamykając się w obrebie naszych wspólnot. Stawialiśmy też pytania o ewangelizację, o podejmowanie służby, by być przewodnikiem na drodze deuterokatechumenatu..., o Światowe Dni Młodzieży, o modlitwę towarzyszacą Kongresowi nt Rodziny i o modlitwę towarzyszacą wyborom w naszym kraju.

Osobiście zachwyciliśmy się ponownie formacją naszego Ruchu, która poprzez ewangelizację, pilotaż, poprzez przeżycia we wspólnocie rekolekcyjnej 15-dniowej Oazy Nowego Życia kolejnych stopni, i pracy w małej grupie i w kręgu w ciągu roku, prowadzi na drodze deuterokatechumenatu do dojrzałości w podejmowaniu różnorakich diakonii w Kościele.

Z całą mocą we wszystkich spotkaniach popołudniowych wszystkich diakonii i kręgu filialnego DK wybrzmiała prawda o tym, że we wspólnocie dojrzałych chrześcijan odpowiedzialność za Kościół wzrasta. Zastanawia więc fakt, że wiele osób trwających długo w ruchu nie podejmuje służby, odpowiedzialności za innych.

Cieszyło nas, że diakonie starannie i bardzo pięknie włączyły się w liturgię, że wszystko było tak jak być powinno, śpiewy, komentarze,.. I to, że wszystko przebiegło tak sprawnie i nie wiadomo kiedy przyszedł czas odjazdu. Za ten dar spotkania niech będzie chwała Panu!

Barbara i Krzysztof Klajnowie
legnicka para diecezjalna

 

Wrocław wielbi

Zapisy na 1-sze Warsztaty Uwielbienia 17-18 października 2015

  • Pierwszą edycję Warsztatów Uwielbienia poprowadzą Poldek Twardowski oraz Bartosz Kucz.
  • Koszt dwudniowych warsztatów (17-18.10.2015 r.) to 30 zł.
  • Organizator każdemu uczestnikowi zapewnia komplet nut oraz profesjonalnie przeprowadzone warsztaty.
  • Istnieje możliwość skorzystania z obiadów w sobotę i niedzielę, za dodatkową opłatą 10 zł (za oba posiłki).

UWAGA! Ostateczny termin zapisów upływa 12 października 2015 r.

Zgłoszenia internetowo

Pierwsze spotkanie Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji

ewangelizacja   Zapraszamy na pierwsze spotkanie Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji 22 października 2015r. o godz. 19:30 do Chojnowa do parafii Niepokalanego Poczęcia NMP ul. Dąbrowskiego 19.

   W naszej diakonii będziemy się wspólnie modlić, dzielić Słowem Bożym i formować. Pragniemy, aby Duch Święty posyłał nas tam, gdzie potrzeba Ewangelii. Będziemy otwierać się na różne zadania, które Pan Bóg nam przygotował.

   Jeśli czujesz, że nie możesz usiedzieć w miejscu, bo Słowo Boże rozpiera Cię od środka i musisz się nim z kimś podzielić to znak, że to jest miejsce dla Ciebie!!! Masz w sobie wiele darów, którymi Cię Pan obdarzył. Czas się nimi dzielić ze spragnionymi i szukającymi Pana Boga!!!

Przyjdź i współtwórz Diakonię Ewangelizacji

Agnieszka i Paweł Brożyna – animatorzy 
Ks. Tomasz Ślazyk - moderator

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by Age Themes