Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?

Ponownie pandemia stanęła nam na przeszkodzie, aby spotkać się na żywo… Ale przeszkody są po to, aby je usuwać! Przecież przez łącza internetowe płynie moc Boża 🙂 Właśnie, a propos przeszkód – dziś o nich mowa. Bóg szuka mężczyzn i kobiet, którzy pokonują przeszkody i mobilizują innych po to, aby móc oglądać wypełnianie się Bożych […]