Dlaczego mamy kochać szkołę


2. Szkoła miejscem spotkania

Innym powodem jest to, że szkoła jest miejscem spotkania. Bowiem my wszyscy jesteśmy w drodze, zapoczątkowujemy pewien proces, rozpoczynamy pewną drogę. I usłyszałem, usłyszeliśmy to dzisiaj wszyscy, że szkoła nie jest parkingiem. Jest miejscem spotkania w drodze. Spotyka się kolegów; spotyka się nauczycieli; spotyka się pracowników niedydaktycznych. Rodzice spotykają się z nauczycielami; dyrektor spotyka się z rodzinami itd. Jest to miejsce spotkania.
A my potrzebujemy tej kultury spotkania, żeby się poznawać, żeby się pokochać, żeby razem iść. A to jest sprawą fundamentalną właśnie w okresie dorastania, jako dopełnienie rodziny. Rodzina jest pierwszą komórką relacji: więź z ojcem i matką, z rodzeństwem jest podstawą i zawsze nam towarzyszy w życiu. Ale w szkole nawiązujemy relacje społeczne; spotykamy osoby odmienne od nas, różniące się wiekiem, kulturą, pochodzeniem, umiejętnościami.
Szkoła jest pierwszą społecznością uzupełniającą rodzinę. Rodzina i szkoła nie powinny być nigdy przeciwstawiane! Są komplementarne, a zatem ważne jest, aby ze sobą współpracowały, wzajemnie się szanując.
A rodziny dzieci z danej klasy mogą wiele zdziałać, współpracując między sobą i z nauczycielami.
To przywodzi na myśl bardzo piękne przysłowie afrykańskie: ,,Do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska''.
Aby wychować młodego człowieka, potrzeba bardzo wielu ludzi: rodziny, nauczycieli, pracowników niedydaktycznych, profesorów, wszystkich! Czy podoba się wam to przysłowie afrykańskie? Podoba się wam? Wypowiedzmy je razem: Do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska! Razem! Do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska! I zastanówcie się nad tym.


3. Szkoła wychowuje do prawdy, piękna i dobra

Poza tym kocham szkołę, ponieważ wychowuje nas do prawdy, do dobra i do piękna. Te trzy występują razem.
Edukacja nie może być neutralna.
Albo jest pozytywna, albo jest negatywna; albo ubogaca, albo zubaża; albo sprzyja wzrostowi osoby, albo ją tłumi, a nawet może ją zdeprawować.
I w wychowaniu bardzo ważne jest to: zawsze lepsza jest czysta przegrana niż nieuczciwe zwycięstwo! Pamiętajcie o tym! To przyda się nam na całe życie. Powiedzmy to razem: zawsze lepsza jest czysta przegrana niż nieuczciwe zwycięstwo. Wszyscy razem! Zawsze lepsza jest czysta przegrana niż nieuczciwe zwycięstwo! Misją szkoły jest kształtowanie poczucia prawdy, poczucia dobra i poczucia piękna. A to dokonuje się na drodze bogatej, złożonej z wielu ?składników?. Stąd jest tak wiele dyscyplin!
Bowiem rozwój jest owocem różnych elementów, które działają razem i pobudzają umysł, świadomość, sferę emocjonalną, ciało itd.
Na przykład, jeśli uczę się o tym placu, placu św. Piotra, dowiaduję się rzeczy z zakresu architektury, historii, religii, także astronomii ? obelisk symbolizuje słońce, a nieliczni wiedzą, że ten plac jest także wielkim zegarem słonecznym.
W ten sposób pielęgnujemy w sobie prawdę, dobro i piękno; i uczymy się, że te trzy wymiary nigdy nie są oddzielne, ale zawsze się łączą.
Jeśli coś jest prawdziwe, to jest dobre i jest piękne; jeżeli jest piękne, to jest dobre i jest prawdziwe; i jeżeli dana rzecz jest dobra, to jest prawdziwa i jest piękna.
I te elementy razem sprawiają, że wzrastamy, i pomagają nam kochać życie, również wtedy, gdy czujemy się źle, również pośród problemów. Prawdziwa edukacja prowadzi nas do miłowania życia i otwiera nas na pełnię życia!


4. W szkole wyrabiamy nawyki i przyswajamy sobie wartości

I na koniec chciałbym powiedzieć, że w szkole nie tylko zdobywamy wiedzę, uczymy się konkretnych rzeczy, ale wyrabiamy także nawyki i przyswajamy sobie wartości. Celem edukacji jest dowiadywanie się wielu rzeczy, to znaczy poznanie bardzo wielu ważnych treści, aby nabyć pewne nawyki, a także aby przyswoić sobie wartości. I to jest bardzo ważne.

 Życzę wam wszystkim, rodzicom, nauczycielom, osobom pracującym w szkole, uczniom, wspaniałej drogi w szkole, drogi, która doprowadzi do rozwoju trzech języków, jakimi osoba dojrzała musi umieć się posługiwać:

I to w sposób harmonijny, to znaczy winieneś

Te trzy języki muszą być harmonijne i występować razem!
I proszę... proszę, nie pozwólmy sobie skraść miłości do szkoły!


Papież Franciszek